План

проведення засідання педагогічної ради з проблеми «Формування природничо-екологічної компетентності сучасного дошкільника»

«Спілкуючись з природою, діти не тільки вчаться  пізнавати світ, мислити вони вчаться розуміти прекрасне... Прогулянки дітей у ліс, на річку... – це не розвага, це справжні уроки.» (В. О. Сухомлинський)

Мета: підвищення професійної компетентності педагогів з питання формування природничо-екологічної компетентності сучасного дошкільника.

Завдання:

1. Уточнити і систематизувати знання педагогів з проблеми формування природничо-екологічної компетентності дошкільників.

2. Активізувати особистий творчий потенціал педагогів, створити умови для рефлексії та обміну думками, самовираження.

3. Підтримати інтерес педагогів для подальшого вивчення даної теми.

План проведення

1. Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.

Супрун В.В., завідувач

2. Екологічна свідомість та культура як складова гармонійного розвитку, формування цілісної картини світу та життєвої компетентності дитини.

Супрун В.В., завідувач

2.1 Освітні технології екологічного виховання дітей дошкільного віку.

Кордюк Н.В., вихователь-методист

2.2 Використання проектного методу в екологічному вихованні дошкільника.

Середа О.Л., вихователь

2.3 Вплив пошуково-дослідницької діяльності на розвиток пізнавальної активності у дітей дошкільного віку.

Паляниця К.В.,вихователь

2.4 Екологічна стежка як інноваційний вид освітніх технологій екологічного виховання

Руденко Л.О., вихователь

2.5 Виховання естетичних почуттів та формування природоохоронних навичок через організацію занять та ігор на свіжому повітрі (з досвіду роботи вихователів старших груп)

Радовська Н.І., вихователь

3. Творча майстерня. Ігрові технології в екологічному вихованні дошкільника.

Кордюк Н.В., вихователь-методист

3.1 Екологічна розминка:

- Що означає термін «екологія»?

- В чому полягає суть екологічного виховання дітей? Чому, на вашу думку, його слід починати з дошкільного віку?

- Роль педагога в екологічному вихованні дошкільнят.

- В якій спільній діяльності з дітьми ви практично можете сприяти охороні природи?

- Які причини недбалого, часом безжалісного ставлення дітей до природи? Чи є в цьому вина дорослих?

- Пригадайте приказки, прислів’я, народні прикмети про природу.

3.2 Основні принципи екології

Американський еколог Баррі Коммонер так сформулював основні принципи екології:

- усе з усім пов’язано;

- усе куди-небудь дівається;

- усе чого-небудь та варте;

- природа знає краще.

Наведіть по одному прикладу до кожного принципу.

3.3 Загадки-ілюстрації

Красу природи відображали у своїх картинах відомі художники. Ці твори живопису допомагають навчати дітей бачити красу природи і милуватися нею. Зараз ви матимете змогу проявити свої знання. Розглянувши репродукцію, вам необхідно визначити автора, назву картини та підібрати до неї поетичні рядки.

3.4 Назвіть ігрові технології, які використовуються в екологічному вихованні.

- Майстер-клас «Рухливі ігри в екологічному вихованні»

- Майстер-клас «Музичні та театралізовані ігри в екологічному вихованні»

- Майстер-клас «Сюжетні ігри в екологічному вихованні дошкільнят».

3.5 Створення  та презентація екологічного плакату «Природа просить про допомогу».

 

4. Інформація за результатами тематичного вивчення стану роботи з формування основ природничо-екологічної компетентності дошкільників.


З 22-24 жовтня 2018 по підготовці до педагогічної ради «Формування природничо-екологічної компетентності сучасного дошкільника» були проведені колективні перегляди. 


Людина – частина природи, але найчастіше саме вона робить згубний вплив на навколишній світ. Формування активної позиції «захисника і друга» світу природи є основою у вихованні екологічної культури дошкільників. Діти особливо вразливі і чуйні, тому активно включаються у всі заходи щодо захисту тих, хто цього потребує. Важливо показати дітям, що люди займають більш сильну позицію по відношенню до світу природи (наприклад, рослини зів'януть без поливу, птиці взимку загинуть від холоду без годівлі). Тому нам слід спрямувати всі зусилля на те, щоб усе живе на землі розвивалося і приносило радість (наприклад, ранковий спів птахів під вікном буде приємно тим, хто їх годував взимку, а квітучий квітка на вікні порадує тих, хто його поливав).

Отримані знання про навколишній світ повинні підкріплюватися практичною діяльністю та наочними прикладами для того, щоб діти бачили позитивний результат своєї діяльності і мали бажання удосконалювати свої досягнення.

27 листопада в дошкільному закладі було проведено засідання педагогічної ради з проблеми «Формування природничо-екологічної компетентності сучасного дошкільника»

Педагоги в повній мірі змогли розкрити питання екологічного виховання дітей дошкільного віку. Були цікавими та змістовними доповіді, змогли показати ті форми роботи, які використовують в своїй роботі, а ще свою обізнаність з даного питання. 


НАКАЗ

 

21.06.2018                                                                                      № 505

 

Про організацію методичної роботи

з педагогічними кадрами закладів

дошкільної освіти міста

в 2018-2019 навчальному році

 

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням «Про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти і обраних освітніх програм змісту освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018-2019 навчальному році»

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Пріоритетними напрямами освітньої діяльності закладів дошкільної освіти вважати:

- організацію сучасного освітнього середовища закладу дошкільної освіти, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості, та реалізацію індивідуальних творчих потреб кожної дитини;

- формування економічної, екологічної, соціальної і здоров’язбережувальної компетентностей дошкільників на основі впровадження ідей освіти для сталого розвитку;

- забезпечення доброзичливого, бережливого ставлення до дитини без спонукання і насилля – визнання самооцінності кожного вікового періоду;

- упровадження дошкільної, інтегрованої медіаосвіти, спрямованої на збалансований та інтелектуальний розвиток особистості дитини;

- забезпечення освітнього процесу на принципах наступності закладу дошкільної освіти – початкової школи в умовах реформування освіти;

- залучення педагогічних працівників ЗДО до участі в проектах різних рівнів та спрямування, пошуково-експериментальній діяльності.

2. Затвердити міський методичний актив з питань дошкільної освіти у складі:

Адаменко Г.І. ‑ методист ІМЦ, керівник методичного активу;

Якименко Н.І. – завідувач ЗДО № 14;

Слюсар А.С. – завідувач ЗДО № 13;

Волошина С.О. – вихователь-методист ЗДО № 10;

Лєгарєва О.Л. – вихователь-методист НВК № 11;

Артюх Т.Д. – вихователь-методист ЗДО № 31.

3. Визначити  заклади дошкільної освіти № 16, 28 базовими з проблеми «Реалізація Базового компонента дошкільної освіти Державного стандарту дошкільної освіти».

4. Методисту Інформаційно-методичного центру Адаменко Г.І.:

4.1. Здійснювати методичний супровід діяльності педагогічних колективів закладів дошкільної освіти на вирішення методичної проблеми «Створення сприятливих умов для формування гармонійно розвиненої особистості відповідно до освітньої реформи «Нова українська школа».

4.2. Зміст та завдання методичної роботи спрямувати на:

- зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази  закладів дошкільної освіти;

- поліпшення якості дошкільної освіти шляхом розробки механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток;

- актуалізацію питань безпеки життєдіяльності дошкільників;

- модернізацію системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

4.3. Забезпечити ефективну роботу міських методичних структурних підрозділів (додаток 1):

 

з/п

Форми методичної роботи

Керівник

Термін проведення

1.

Методичні обєднання:

- вихователів груп раннього віку;

 

 

 

- вихователів груп молодшого та середнього дошкільного віку;

 

- вихователів груп старшого дошкільного віку;

 

- музичних керівників;

 

 

 

 

- інструкторів із фізичної культури та плавкерівників;

 

- вихователів-методистів.

 

Адаменко Г.І.,

Лєгарєва О.Л

 

 

Адаменко Г.І.,

Артюх Т.Д.

 

Адаменко Г.І.,

Волошина С.В.

 

Адаменко Г.І.,

Ігнатенко М.О.

Борисенко І.Г.

 

 

Адаменко Г.І.,

Лемешенко Н.Г.

 

Адаменко Г.І.

Згідно з графіком та планом роботи

2.

Творчі групи з проблем:

- «Методи та прийоми мнемотехніки в освітньому процесі закладу дошкільної освіти».

 

Адаменко Г.І.,

Гончаренко О.Б.

Згідно з графіком та планом роботи

3.

Семінари-практикуми для керівників зображувальної діяльності.

Адаменко Г.І.

Згідно з графіком та планом роботи

4.

Проблемні семінари для керівників закладів дошкільної освіти.

Адаменко Г.І.

Згідно з графіком та планом роботи

5.

Семінари, семінари-практикуми для вчителів-логопедів, вихователів логопедичних груп ЗДО.

Стахова Л.Л.,

Кравцова І.В.

.

Згідно з графіком та планом роботи

6.

Школи професійної майстерності:

 

- молодого керівника;

 

 

- школа молодого логопеда;

 

 

- молодого вихователя-методиста;

 

 

- молодого вихователя;

 

 

- молодого музичного керівника.

 

 

Феденко О.О.,

Адаменко Г.І.,

 

Феденко О.О.,

Стахова Л.Л.

 

Адаменко Г.І.,

Кривонос Л.В.

 

Адаменко Г.І.,

Коваленко С.В.,

Космач І.О.

Адаменко Г.І.,

Борисенко І.Г.,

Ігнатенко М.О.

Згідно з графіком та планом роботи

7.

Школа передового педагогічного досвіду.

Адаменко Г.І.

Згідно з планом роботи

 

4.4. Провести міські  тематичні заходи згідно з графіком (додаток 2).

         4.5. З метою обміну досвідом роботи  провести протягом навчального року співбесіди з керівниками та творчі звіти вихователів-методистів ЗДО.

         4.6. Надавати кваліфіковану допомогу керівникам закладів дошкільної освіти з питань атестації педагогічних працівників, проводити творчі звіти педагогів, які будуть атестуватися в 2019 році на присвоєння або підтвердження вищої кваліфікаційної категорії, педагогічного звання.

         4.7. Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників різних категорій (згідно із заявками).

         4.8. Інформувати педагогів про нові досягнення психолого-педагогічної науки, передової педагогічної практики, нові технології навчання та управління. Здійснювати огляди новинок педагогічної та методичної літератури, моніторингові дослідження освітнього процесу ЗДО через Інтернет-сайт.

4.9. Проводити індивідуальні, групові консультації, дні відкритих дверей для педагогів, батьків ЗДО та продовжити роботу консультативних пунктів.

5. Керівникам  закладів дошкільної освіти:

5.1. Проектувати діяльність закладу з урахуванням пріоритетних напрямів освітньої діяльності ЗДО у 2018 – 2019 навчальному році.

5.2. Забезпечити системний підхід до організації методичної роботи, спрямовувати її на надання педагогу дієвої допомоги.

         5.3. Дотримуватися гранично допустимого навантаження на дитину в  закладах дошкільної освіти та навчально-виховних комплексах (наказ МОН України від 20.04.2015 № 446).

5.4. Створити безпечне комфортне середовище для збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства відповідно до наказу МОН України від 24.03 2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів».

5.5. Забезпечити особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей.

5.6. Проводити дослідження, спрямовані на забезпечення розвитку дитини, подальше становлення її особистості.

5.7. Дотримуватись етики взаємин дітей, педагогів і батьків, налагоджувати позитивну взаємодію між ними.

5.8. Сприяти участі педагогів ЗДО у міських, обласних, та всеукраїнських методичних заходах.

         5.9. Ураховувати результативність атестації працівників, участь у конкурсах, виставках, семінарах для заохочення росту педагогічної майстерності й результативності праці педагогів.

5.10. Про виконання означеного наказу інформувати ІМЦ до
24.05.2019 року.

         6. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Інформаційно-методичного центру Плахотнікову Г.Д.

 

 

 

В.о. начальника управління

 

освіти і науки                                                                       Т.В. Дрига


Результати моніторингу якості освіти

   Проведення моніторингових досліджень якості реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти та освітньої програми «Дитина» здійснюється відповідно до нормативних документів. Метою проведення моніторингового дослідження є вивчення стану реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти  та завдань освітньої програми «Дитина». Моніторинг навчальних досягнень дітей за допомогою  педагогічного діагностування здійснюємо тричі на рік: на початку навчального року (вхідний моніторинг), у середині (проміжний) та наприкінці навчального року (підсумковий). З метою проведення цілеспрямованого обстеження рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до освітніх ліній Базового компонента, вихователям старших груп було запропоновано провести моніторинг за моделлю, розробленою колективом Сумського ЗДО№2 «Ясочка».  Всього було обстежено 90 дітей старшого дошкільного віку. За результатами підсумкового моніторингу:

Освітня лінія «Особистість дитини» високий рівень мають 33 дитини, що становить 36,7%, достатній 56(62,2%), низький – 1 дитина (1,1%).

«Дитина в соціумі» - високий рівень 24 дитини (26,7%), достатній 63 дітей (70%), низький – 3 дітей(3,3%).

«Діяльність дитини»» - високий – 37 дітей(41,1%), достатній – 52 дитини (57,8 %), низький – 1 дитина(1,1%).

«Дитина в природному довкіллі» - високий – 26 дітей (28,9%), достатній – 62 дитини (68,9%),низький – 2 дітей (2,2%).

«Дитина у світі культури» - високий 24 дитини (26,7%), достатній 63 (70%), низький 3 (3,3%).

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» - високий 31 дитина (34,4%), достатній 53 дитини (58,9%), низький 6дітей (6,6%).

«Мовлення дитини» - високий – 32 дитини (35,6%), достатній 56 д56 (62,2%), низький 2 дітей (2,2%).

Результати моніторингу засвідчують, що найкращі показники засвоєння знань з розділу «Особистість дитини», а найгірші «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі». Дані моніторингу будуть враховані при складанні плану роботи на наступний навчальний рік.  

 

 

 

 

 


Нагальною потребою XXI століття стає формування такого способу життя, який був би основою довготривалого ощадливого гармонійного розвитку людства.

 

23 жовтня 2018 по підготовці до педагогічної ради «Формування природничо-екологічної компетентності сучасного дошкільника»  з педагогами закладу було проведено ділову гру «Крок у майбутнє через сталий розвиток». Під час гри педагоги ознайомилися з поняттям «сталий розвиток» його впровадження в роботу. 


Вихователі Тимченко Ольга Михайлівна, Доценко Юлія Миколаївна взяли участь в роботі семінару «Секрети Терпсіхори» (Хореографія та фітнес програми для всіх. Центр навчання педагогів.) в місті Харкові.  Пройшли курс навчання за програмою: «Осіння фантазія. Танці та ігри для дошкільнят на осінню тематику». 


30 серпня була проведена педагогічна рада за темою «Новий навчальний рік – нові пріоритети. Перспективи діяльності закладу дошкільної освіти у 2018 – 2019 навчальному році»

План проведення

1.1  Аналіз роботи дошкільного навчального закладу у 2017 – 2018 навчальному році та в літній оздоровчий період 2018 року.

1.2  Визначення пріоритетних напрямів роботи, видів і форм планування освітнього процесу в закладі дошкільної освіти, моделі моніторингу визначення якості виконання завдань освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти.

1.3  Затвердження  плану навчально – виховної роботи закладу дошкільної освіти на 2018 – 2019 навчальний рік.

1.4                                             Затвердження плану роботи творчої групи.

1.5                                                Затвердження комплектації груп та розподіл функціональних обов’язків  працівників  закладу дошкільної освіти на навчальний рік.

1.6          Затвердження розпорядку дня та розподілу занять на навчальний рік.

1.7          Затвердження планів та графіків роботи спеціалістів з проведення гурткової роботи на 2018 – 2019 навчальний рік.

Затвердження плану спільної роботи закладу дошкільної освіти та школи щодо наступності між дошкільною та початковою ланками освіти.

 

 

 


Вихователь Кіптенко Ж.В. взяла участь у форумі «Нова українська школа: становлення та перспективи» на базі школи № 7 імені Максима Савченка. Під час заходу прийняла активну участь у дискусіях та майстер-класах: «Classroom Management: ефективне використання навчального простору», «Графологія для педагогів і не тільки», «Змішане навчання: від теорії до практики. Інтерактивна дошка – ефективно і яскраво!», «Мнемотехніка – освітня технологія ефективного засвоєння нової інформації».

 

 

 


Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 11.04.2018 № 235-ОД «Про видачу ліцензій на освітню діяльність закладів освіти». Розпорядження голови ОДА – це підстава про видачу ліцензії на освітню діяльність закладів дошкільної освіти. Документ роздрукувати і покласти в папку основних нормативних документів

Скачать
235_18.pdf
Adobe Acrobat документ 2.3 MB

Дедалі популярнішою формою підвищення кваліфікації стає участь педагогів у семінарах, фестивалях, конференціях різних рівнів. У поточному навчальному році вихователь Хілько І.М. та інструктор з фізичної культури Вороніна Л.В. брали участь у семінарі з проблеми «Нетрадиційні методи фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку» при Сумському державному педагогічному університеті ім.. А.С. Макаренка. Влітку педагоги закладу Московченко С.М., Крамінська Н.В., Кравченко Н.В., Тимченко О.М., Ковальова О.М., Іващенко І.С., Яковлева Т.М., Руденко Л.О. взяли участь у роботі ІV Львівського фестивалю Гуманної педагогіки, який проходив у Львівському обласному центрі Гуманної педагогіки при Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Всі учасники отримали відповідні сертифікати.


27.03 2018 відбулася Інноваційна платформа з теми "Розвиток комунікативних умінь дітей дошкільного віку з елементами вивчення англійської мови", яку провела для педагогічних працівників керівник гуртка з англійської мови Кіптенко Жанна Вікторівна

15.03.2018 року відбулося засідання атестаційної комісії. В цьому році атестувалося 9 педагогів, 4 педагоги атестуються вперше, один педагог підвищів свою категорію, 4 підтвердили раніше присвоєні категорії.
Скачать
img108.pdf
Adobe Acrobat документ 909.0 KB
Скачать
img107.pdf
Adobe Acrobat документ 931.2 KB

План

 

заходів щодо запровадження Концепції Нової української школи ДНЗ №21 «Волошка»
на 2017- 2018 рр.

 

 

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

 

І. Організація методичного супроводу

 

 

1.

Провести обговорення Концепції Нової Української школи з педагогами закладу та батьківською громадськістю.

жовтень 2017 року

Завідувач, вихователь-методист

2.

Організація участі педагогічних працівників у методичних заходах з щодо підготовки педагогів до впровадження Концепції Нової української школи

Протягом 2017-2018

навчального року

Вихователь-методист

3.

Створення та розміщення на сайті  дошкільного закладу матеріалів щодо впровадження Нової української школи

Постійно, протягом  року

Комісар А.Ю.

4.

Взяти участь у обговоренні доповнень до Закону України «Про дошкільну освіту»

Листопад 2017

Вихователь-методист

5

Забезпечити участь педагогів закладу у тематичних тренінгах, семінарах, вебінарах з даної проблеми

Протягом року

Завідувач, вихователь - методист

6.

Провести засідання робочої групи у формі «Круглого столу» з проблеми «Новий освітній простір»

Січень 2018

Завідувач, вихователь-методист

7.

Провести семінар для педагогічних працівників закладу «Вивчаємо Закон України «Про освіту»

Жовтень 2017

Завідувач, вихователь - методист

8.

Провести спільні заходи з вчителями початкових класів щодо організації роботи з наступності дошкільної та початкової освіти в умовах Нового освітнього простору

Грудень 2017

Вихователь-методист

9.

Розробити методичні рекомендації для вихователів старших груп щодо створення освітнього середовища «Новий освітній простір»

Лютий 2018

Вихователь-методист

10.

Забезпечити якість навчально-пізнавальної діяльності дітей відповідно до вимог нового Закону України «Про освіту»

 

Протягом року

Вихователь-методист, вихователі

 

2.Матеріально-методична база

 

 

1

Узагальнення матеріалів з аналізу навчально - методичного забезпечення груп відповідно до Переліку іграшок та ігрового матеріалу відповідно до листа МОН України від 27.11.2007 № 1/9-470

Жовтень 2017

Вихователь-методист

2

Організація роботи по створенню сучасного освітнього простору з метою якісного переходу дошкільника до умов Нової школи.

Протягом 2017-2018 навчального року

Завідувач, вихователь-методист

3

Забезпечити заклад оргтехнікою для оперативного видруку навчальних матеріалів.

Протягом року

Завідувач, вихователь-методист

 

ІІІ Психолого-педагогічний супровід

 

 

1

Вивчення інформаційно-методичних матеріалів з питання особливостей організації навчально-виховного процесу  в старших групах

Протягом 2017-2018 навчального року

Практичний психолог

2

Вивчення психологічної готовності дітей старших груп до навчання в школі

Січень-травень 2018

Практичний психолог

3

Проведення засідання педагогічної ради з питання «Готовність дітей до навчання в школі»

Травень. 2018 року

Завідувач, вихователь-методист

 

ІV  Робота з батьками

 

 

1

Проведення бесід, консультацій із батьками майбутніх першокласників

Жовтень 2017,

Лютий 2018

Вихователь-методист

2

Провести батьківські збори для батьків вихованців старших груп «Нова українська школа. Сучасний освітній простір»

Жовтень 2017

Вихователь - методистПрограмно-методичне забезпечення

Навчально-виховна діяльність в закладі здійснюється за освітньою програмою розвитку дітей від двох до семи років «Дитина», відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. Назва програми акцентує увагу на особистості дитини, пріоритетності її інтересів, бажань і потреб перед амбіціями дорослих. Програма є освітньою, тобто базується на положенні про те, що освіта веде за собою розвиток.

Програмові завдання структуровані за лініями Базового компонента дошкільної освіти. Назви  розділів Програми відповідають назвам освітніх ліній інваріативної складової Державного стандарту дошкільної освіти, а саме: «Особистість дитини», «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі», «Гра дитини», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в світі культури», - та варіативної складової, зокрема: «Подорожуємо в світ англійської мови», «Комп’ютерна грамота», «Шахи», «Хореографія».

Групи компенсуючого типу для дітей з порушенням слуху працюють за програмами:

            Програмою розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом «Стежки у світ» ( груп компенсуючого типу для слабочуючих);

            Програмою розвитку глухих дітей дошкільного віку (група компенсуючого типу для глухих дітей);

 Відповідно до пріоритетних завдань роботи дошкільного закладу вихователі  використовують парціальні програми:    

Програму з морального виховання дітей дошкільного віку « Скарбниця моралі»;

            Програму національно – патріотичного виховання дітей дошкільного віку « Україно – моя Батьківщина»;

            Програмою з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати».

 

 

Скачать
osvitnya-programa-ditina-nmc.pdf
Adobe Acrobat документ 1.3 MB

Здійснення соціального патронату

На виконання п. 2 ст. 11, п. 2 ст. 19 Закону України «Про дошкільну освіту», наказу управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 23.12.2003 року № 603, наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 16.05.2017 № 439 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» та з метою вивчення контингенту дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», відповідно до наказу по дошкільному закладу від 21.05.2017 № 30 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» було проведено облік дітей дошкільного віку, які проживають по мікрорайону дошкільного закладу № 21 «Волошка».

Мікрорайон дошкільного закладу:

Вулиці: В.Чорновола, Павлова, Іллінська №51/в, №51\г, №51\1, Іоанна Павла ІІ, Пирогова. Макаренка, Фучика, Смирнова, Ломоносова, Луганська, Лобачевського

Провулки: Олега Кошового

По мікрорайону ДНЗ проживає 205 дітей дошкільного віку. З них:

-          віком від 0 до 1 – 5

-          віком від 1 до 2 – 22

-          віком від 2 до 3 – 26

-          віком від 3 до 4 – 28

-          віком від 4 до 5 – 48

-          віком від 5 до 6 –36

-          віком від 6 до 7 – 40

Кількість дітей, яким станом на 01.09.2018 року виповнюється 6 років – 40 дітей.

Охоплено дошкільною освітою – 148 дітей, з них:

-          дошкільними навчальними закладами – 135

-          консультаційною групою «Разом з мамою» - 13

Навчаються у загальноосвітніх закладах – 37 дітей.

По мікрорайону проживає 36 дітей 5-тирічного віку, з них:

-          відвідують дошкільні заклади – 36 дітей.

Із 40 дітей, яким станом на 01.09.2018 року виповнилось 6 років – 37 розпочали навчання в школах, 3 залишилося в ДНЗ.

Не охоплено дошкільною освітою 20 : віком від 0 до 1 року -5, дітей віком від 1 до 2 років - 14 та 1 дитина 4-річного віку за станом здоров я 

 

За даними обліку по мікрорайону проживає 2 дитини з порушенням опорно-рухового апарату, 1 – затримка психічного розвитку, 2 з яких відвідують спеціалізовані дошкільні заклади, 1 дитина – знаходиться вдома, потребує спеціального догляду.